Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

ANBI status van:
YMCA Scheveningen (voorheen CJV Scheveningen)
bekend onder fiscaal nummer 816562787
gelegen aan de Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag.
tel. 070 - 3555120
email: info@ymcaservice.nl

KvK:  reg.nr.40407404

Doelstelling:
De vereniging YMCA Scheveningen staat voor participatie, leefbaarheid, cultuur, welzijn en zorg. Zij richt zich op 4 hoofdtaken: muzikale ontwikkeling, het exploiteren van een (sociaal) buurtrestaurant, het exploiteren van een (sociaal) uitzendbureau voor 'kleine' buurtzorg en het organiseren van evenementen. Voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.   

 

Voorzitter Wim de Graaf
Secretaris Hans Vink
Penningmeester Joke Tuit

  

Klik hier voor jaarverslag 2017
 
Klik hier voor jaarrekening 2017
 
Klik hier voor Missie en Beleidsplan
 
Klik hier voor Waarderingsbeleid en beloning