Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie Illustratie

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

ANBI status van:
YMCA Scheveningen (voorheen CJV Scheveningen)
bekend onder fiscaal nummer 816562787
gelegen aan de Keizerstraat 58, 2584 BK Den Haag.
tel. 070 - 3555120
email: info@ymcaservice.nl

KvK:  reg.nr.40407404

Doelstelling:
YMCA Scheveningen organiseert sociaal-culturele, educatieve en ontspannende activiteiten in diverse vormen, waarbij het accent ligt op activiteiten voor jongeren.
De vereniging YMCA-Scheveningen heeft haar wortels en grondslag in het christelijke gedachtegoed en de waarden en normen die daaruit voortvloeien.

 

Voorzitter Wim de Graaf
Secretaris Héléne Aarnoudse
Penningmeester Joke Tuit

  

Klik hier voor jaarverslag 2016
 
Klik hier voor jaarrekening 2016
 
Klik hier voor Missie en Beleidsplan
 
Klik hier voor Waarderingsbeleid en beloning